Viser arkivet for stikkord taliban

Amid Karzai declared winner in presidential election

Declaration today, by the Afghan Election commission, according to Washington Post.

EU's new policy in Afghanistan

You will find the fact sheet on the new policy here.

Tilløp til en intelligent USA-politikk

President Barack Obama presenterte i dag en helt ny USA-strategi for Afghanistan og Pakistan.

På sitt landsmøte i Bergen, vedtok SV at det norske militære engasjementet i Isaf-styrkene i Afghanistan må avvikles. Med et forbehold om at tidsperspektivet kanskje ikke er identisk, er SV og USA fra nå på linje i det spørsmålet.

I presidentvalgkampen gikk Barack Obama inn for å avslutte USAs militære engasjement i Irak, for å kunne trappe opp i Afghanistan. Men tiden har gått etter at han tok over som president, uten at han har fortalt hva det han sa i valgkampen innebærer. Det gjorde han i dag: Det blir en betydelig endring i USAs politikk, etter åtte år med katastrofale feilgrep.

Obama har erkjent at USA og deres 40 allierte, deriblant Norge, for tiden ikke vinner krigen mot Taliban og al-Qaida. Rett før han gikk av, beordret forgjengeren George Bush 17.000 nye soldater til Afghanistan, et standpunkt som trolig var klarert med Obama. I går økta han tallet med 4.000 soldater. Dermed kommer USAs styrker i landet opp i mer enn 60.000. I tillegg har USAs allierte, blant dem Norge, til sammen 32.000 soldater i landet.

Obamas viktigste kursendring er at han går inn for samtaler med lokale Taliban-ledere. Toppledelsen, med Mulla Omar i spissen, er det ikke vits i å snakke med. Store deler av Afghanistan og Pakistan er stamme- og ættesamfunn uten fungerende sentralmakt, og Taliban er ikke noen ensrettet, sentralstyrt organisasjon. Dialog er derfor opplagt fornuftig. Mange europeiske generaler og politikere har lenge gått inn for det, men møtt motstand fra USA.

Den nye USA-presidenten ser også klart behovet for en helhetlig politikk for Afghanistan og Pakistan. Enda bedre ville det være dersom USAs president skaffet seg en konsistent, helhetlig politikk for hele Midtøsten, der også de konfliktene Israel skaper i sitt eget land og i sitt nabolag, blir inkludert. Først da ville det bli et realistisk håp om varig fred i regionen.

USAs president forstår også, i motsetning til sin forgjenger, at krig ikke er nok. USA vil sende landbruksfolk, ingeniører og jurister, ikke bare soldater. Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og Norge var lenge nesten alene om å gå inn for sivil, ikke bare militær innsats. Nå forstår endelig USA at det ikke er mulig å skape et godt samfunn i Afghanistan bare gjennom krig.

Grunnen til omleggingen, er at Barack Obama ønsker fremgang i kampen mot al-Qaida. Derfor må han rette opp det katastrofale feilgrepet hans forgjenger George Bush gjorde, da han avsporet jakten på Osama bin Laden og al-Qaida med den katastrofale omveien om Bagdad.

De 4.000 nye soldatene sender USA fordi Obama vil forsere oppbyggingen av Afghanistans hær og politistyrke. På den måten kan USA, Norge og alle andre utenlandske forlate Afghanistan tidligere. Når det blir? Det vet ingen ennå, men det blir noen år. Dagens intelligente kursendring fra USA, gjør det mulig å innfri SV-landsmøtets krav, flere år tidligere enn det som ville ha vært mulig med Bush-administrasjonens politikk.

Interessert i hva andre mener?

Adrian Hamilton i The Independent

New York Times

Washington Post

BBC

Isaf øker militær slagkraft rundt Kandahar, Afghanistan

Isaf trappet i går opp sin militære slagkraft i området rundt Kandahar i Afghanistan.

Du finner ytterligere informasjon her.

Norges utfordringer i Afghanistan

Det er behov for en mer omfattende diskusjon om Norges engasjement i Afghanistan.

Bare uker etter al-Qaidas angrep på USA, var amerikanske soldater på plass i Afghanistan, på jakt etter de som sto bak angrepet. Taliban hadde gitt al-Qaida et fristed, der de kunne bo, planlegge og trene på terror.

USA erklærte al-Qaida krig. Det meste av verden stilte seg bak president Bush, da han ba om hjelp. Da Taliban ikke ville utlevere Osama bin Laden og ikke arrestere al-Qaida, hadde USA folkeretten på sin side da de angrep Afghanistan. Nato, også Norge, stilte seg bak, da USAs angrep senhøstes 2001.

USA utstyrte Talibans motstandere, Nordalliansen, med våpen, bensin og penger. De nedkjempet Taliban raskere enn de fleste trodde var mulig. Amerikanerne kalte sin krig operasjon Enduring Freedom. Norske spesialstyrker og F-16-fly deltok i to perioder under amerikansk kommando. De ble høyt verdsatt og dekorert for innsatsen.

Etter at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet overtok regjeringsmakten høsten 2005, har Norge ikke deltatt i amerikanernes krig. Men Norge er med i International security assistance force (Isaf), satt sammen av soldater fra 40 land. Styrken ledes av Nato, selv om det er med mange land som ikke er medlem. Isaf-soldatene er i Afghanistan for å støtte det hardt pressede afghanske folkestyret, på oppdrag fra FN.

Isaf-oppdraget er politisk og militært krevende, ikke bare for Norge. Afghanistan har ingen tradisjon for verken humanisme, sentralstyre eller demokrati. Storbritannia og Sovjetunionen, som forsøkte å styre landet med makt, måtte gi opp.

Det er en viktig forskjell. Storbritannia og Sovjetunionen var i Afghanistan som kolonimakt og militær okkupant. Isaf er der for å støtte et famlende og vaklende afghansk folkestyre. To norske regjeringer har lovet å hjelpe til å skape fred, sikkerhet og utvikling i Afghanistan. Militært, humanitært og økonomisk stiller Norge opp mer enn noen andre, folketallet tatt i betraktning.

USA fikk global sympati etter terrorangrepet 11 september 2001. Men det ble raskt klart at USAs president George Bush ikke har samme dømmekraft som sin far. Hans uærlighet og bruddene på menneskerettighetene førte til at all støtte forsvant, både i og utenfor USA.

Norske soldater hadde mange farlige oppdrag under den kalde krigen. Både i folket og på Stortinget var det bred støtte for Norges militære strategi. Det oppdraget Norge har tatt på seg i Afghanistan, krever kunnskaper og forankring i folket, som bare en bred og langvarig diskusjon kan skape. Underlig nok har vi til nå ikke fått noen slik diskusjon om Afghanistan, selv om både SV og Forsvaret har tatt gode initiativ.

Sammen med Christian Michelsens institutt og regjeringspartiene i Hordaland, har BA drøftet Norges utfordringer i Afghanistan. Vi vil følge opp, med sikte på å bidra til en høyst nødvendig diskusjon og en økt kunnskap blant våre lesere om dette fjerne fjellandet midt i Asia.