Viser arkivet for stikkord pakistan

US government is changing the story of how bin Laden was killed

The US government is making significant changes to the first version of how al-Qaida leader Osama bin Laden and several of his companions were killed in their compound in the military city of Abottabad in Pakistan, according to the British newspaper The Guardian.

Was Osama bin Laden armed or unarmed when the 20 Navy Seals entered the building? The New York Times has a story, telling he was armed. Other stories have told that bin Laden was unarmed when he was shot.

US president Barack Obama will not publish photo footage from the action that killed al-Qaida leader Osama bin Laden in the Pakistan city of Abottabad, according to Washington Post.

Steve Coll of the New Yorker has an excellent article in the aftermath of the killing of al Qaida leader Osama bin Laden.

According to the Washington Post and Al-Jazeera the body of Osama bin Laden has been given a sea burial.

The Guardian tells the story of how the Obama administration kept secret, the operation that killed US enemy number one.

Robert Fisk of The Independent, met Osama bin Laden and members of his family on several occasions. His name has a link to his reflections.

Washington Post has made a list of the candidates to succeed Osama bin Laden as leader of al-Qaida.

Tilløp til en intelligent USA-politikk

President Barack Obama presenterte i dag en helt ny USA-strategi for Afghanistan og Pakistan.

På sitt landsmøte i Bergen, vedtok SV at det norske militære engasjementet i Isaf-styrkene i Afghanistan må avvikles. Med et forbehold om at tidsperspektivet kanskje ikke er identisk, er SV og USA fra nå på linje i det spørsmålet.

I presidentvalgkampen gikk Barack Obama inn for å avslutte USAs militære engasjement i Irak, for å kunne trappe opp i Afghanistan. Men tiden har gått etter at han tok over som president, uten at han har fortalt hva det han sa i valgkampen innebærer. Det gjorde han i dag: Det blir en betydelig endring i USAs politikk, etter åtte år med katastrofale feilgrep.

Obama har erkjent at USA og deres 40 allierte, deriblant Norge, for tiden ikke vinner krigen mot Taliban og al-Qaida. Rett før han gikk av, beordret forgjengeren George Bush 17.000 nye soldater til Afghanistan, et standpunkt som trolig var klarert med Obama. I går økta han tallet med 4.000 soldater. Dermed kommer USAs styrker i landet opp i mer enn 60.000. I tillegg har USAs allierte, blant dem Norge, til sammen 32.000 soldater i landet.

Obamas viktigste kursendring er at han går inn for samtaler med lokale Taliban-ledere. Toppledelsen, med Mulla Omar i spissen, er det ikke vits i å snakke med. Store deler av Afghanistan og Pakistan er stamme- og ættesamfunn uten fungerende sentralmakt, og Taliban er ikke noen ensrettet, sentralstyrt organisasjon. Dialog er derfor opplagt fornuftig. Mange europeiske generaler og politikere har lenge gått inn for det, men møtt motstand fra USA.

Den nye USA-presidenten ser også klart behovet for en helhetlig politikk for Afghanistan og Pakistan. Enda bedre ville det være dersom USAs president skaffet seg en konsistent, helhetlig politikk for hele Midtøsten, der også de konfliktene Israel skaper i sitt eget land og i sitt nabolag, blir inkludert. Først da ville det bli et realistisk håp om varig fred i regionen.

USAs president forstår også, i motsetning til sin forgjenger, at krig ikke er nok. USA vil sende landbruksfolk, ingeniører og jurister, ikke bare soldater. Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og Norge var lenge nesten alene om å gå inn for sivil, ikke bare militær innsats. Nå forstår endelig USA at det ikke er mulig å skape et godt samfunn i Afghanistan bare gjennom krig.

Grunnen til omleggingen, er at Barack Obama ønsker fremgang i kampen mot al-Qaida. Derfor må han rette opp det katastrofale feilgrepet hans forgjenger George Bush gjorde, da han avsporet jakten på Osama bin Laden og al-Qaida med den katastrofale omveien om Bagdad.

De 4.000 nye soldatene sender USA fordi Obama vil forsere oppbyggingen av Afghanistans hær og politistyrke. På den måten kan USA, Norge og alle andre utenlandske forlate Afghanistan tidligere. Når det blir? Det vet ingen ennå, men det blir noen år. Dagens intelligente kursendring fra USA, gjør det mulig å innfri SV-landsmøtets krav, flere år tidligere enn det som ville ha vært mulig med Bush-administrasjonens politikk.

Interessert i hva andre mener?

Adrian Hamilton i The Independent

New York Times

Washington Post

BBC

Humanistisk jødedom

Eg leitar og undrast
Er det rom for humanismen innan jødedommen? Her er litt og fleire linka om det spørsmålet. Eg undrast om, ikkje det skall kunne gå an å bygge verden, med ein forstand som er verdsleg. Det er ein person eg er i gang med å kike på. Er det ein eller annan med saklig meining, om hann og organisasjonen hann starta?

Humanistisk jødedom

The New York Times
Rabbi Sherwin T. Wine, founder of a movement in Judaism that says there is no reason to believe in God but that the religion’s highest ethical traditions and the value of each person should be revered, died on Saturday in Essaouira

Na-eh ha-or ba-olam.
Na-eh ha-or ba-shalom.
Na-eh ha-or ba-shabbat.
How wonderful is the light of the world.
How radiant are the candles of peace.
How beautiful are the lights of Shabbat.
Wine composed a poem that is considered to be the central expression of the outlook of Humanistic Judaism:
Ayfo oree? Oree bee.
Ayfo tikvatee? Tikvatee bee.
Ayfo kokhee? Kokhee bee v’gam bakh.
Where is my light? My light is in me.
Where is my hope? My hope is in me.
Where is my strength? My strength is in me
– and in you.

Sherwin Wine
Sherwin Theodore Wine (January 25, 1928– July 21, 2007) was a rabbi and a founding figure in Humanistic Judaism. Originally ordained a Reform Jewish rabbi, Wine founded the Birmingham Temple, the first congregation of Humanistic Judaism in 1963, in Birmingham, Michigan, outside Detroit, Michigan (the temple later relocated to its current location in Farmington Hills, Michigan).

Memorial for Rabbi Sherwin Wine