Viser arkivet for stikkord menneskerettigheter

BOIKOTT VEOLIA SOM FREMTIDIG BYBANEOPERATØR I BERGEN

Bybanen støtter Israels apartheidregime

1. april 2009 skal Skyss v/ Hordaland Fylkeskommune kåre vinneren av hvem som skal drifte bybanen i Bergen. Av fem nåværende søkere, er en av dem Veolia Transport Norge (tidligere Connex). Veolia er kjent internasjonalt for å vinne anbudsrunder for kollektivtrafikk ved å dumpe lønns- og arbeidsforhold, og har et dårlig internasjonalt rykte mht anklager om korrupsjon, bestikkelser og fagforeningsknusing (kilde: Palestinakomiteen).

I Norge, har Veolia i praksis monopol på kollektivtrafikken i Rogaland, hvor de har gått med 75 millioner kr i underskudd de siste 4 årene, og tidligere medarbeidere har anmeldt dem for sosial dumping, juksing med lønn og brudd på HMS. I januar i år fikk Veolia gjennomgå av fylkesordfører Tom Tvedt (AP) i Rogaland, som uttalte at: “- Dersom det hadde vore råd, så hadde eg anbefalt å skifta ut heile Veolia med ein annan leverandør”.

Allermest kjent, er allikevel Veolia, for sin delaktighet i brudd på internasjonal lov i Øst-Jerusalem, hvor de har vunnet en 500 mill $ kontrakt for å drifte Jerusalem Light Rail. Denne bybanen er ulovlig konstruert på palestinsk territorium i Øst-Jerusalem, og vil ikke komme palestinere til gode, da dens hovedmål er å knytte ulovlige, Israelske bosettinger sammen med sentrumskjernen og andre bosettinger. I følge folkeretten er det ulovlig å flytte egne innbyggere inn på okkupert område og endre grensedragninger, men det er nettopp det denne bybanen vl gjøre.

Palestinerne trenger ikke denne bybanen, ettersom den kjører mellom strengt bevoktede bosettinger (ulovlige områder for palestinere å ferdes i) til Gamlebyen og Vest-Jerusalem, uten særlig mange stoppesteder i det palestinske området. Derimot, fungerer bybanelinjen, som er lagt til hovedfartsåren mellom Jerusalem og Ramallah, som en hindring for trafikken mellom disse, fordi denne veien nå er redusert til å være en smal enfeltsvei. Ved å legge linjen her, unngår Israelske myndigheter negativ oppmerksomhet, fordi de bruker landområder de allerede ulovlig har annektert. Fra palestinsk side er det stor motstand mot denne bybanen, og både palestinske sjølstyremyndigheter, parti og organisasjoner, samt israelske menneskerettighetsorganisasjoner har krevd at byggingen blir stoppet.

I disse dager er det en internasjonal boikottkampanje mot Veolia på grunn av deres engasjement i Jerusalem Light Rail. Solidaritetsgruper verden over har tatt opp saken og protestert. I Irland fikk en lokal gren av Veolia kontrakt på å lære opp israelske ingenører og T-baneførere på Dublin LUAS Light Railway, fordi denne linjen ligner den som blir bygget i Jerusalem. Opplæringen skulle ha hatt sin oppstart i september 06. På grunn av et vedvarende press fra den irske solidaritetsbevegelsen og den irske fagbevegelsen, ble Veolia tvunget til å trekke tilbake kontrakten. I Nederland annonserte ASN Bank i Haag i november 06, at banken ville avslutte sitt forhold til Veolia Transport, og trekke tilbake alle sine investeringer i selskapet inntil Veolia respekterte FN-resolusjonene om den israelske okkupasjonen. Banke begrunnet avgjørelsen med sine etiske prinsipper, som inkluderer respekt for menneskerettighetene.

Jeg oppfordrer alle kollektivpassasjerer i Bergen og Hordaland om å sende overstående tekst til Fylkeskommunen i Hordaland, v/ Skyss og protestere mot å bli delaktig i Israels brudd på menneskerettighetene hver gang man benytter seg av bybanen i fremtiden.