Viser arkivet for stikkord kabul

UN chief Ban Ki-Moon on surprise visit to Kabul today

UN chief Ban Ki-Moon is on a surprise visit to Kabul today, to meet with the two competing candidates Abdullah Abdullah, who just withdrew from the 2nd round of the president election, and Amid Karzai, according to Reuters.

The German magazine Der Spiegel, considers the situation in Afghanistan “chaotic”, after Abudllah Abdullah resigned from the 2nd round of the Afghan elections.

Norges utfordringer i Afghanistan

Det er behov for en mer omfattende diskusjon om Norges engasjement i Afghanistan.

Bare uker etter al-Qaidas angrep på USA, var amerikanske soldater på plass i Afghanistan, på jakt etter de som sto bak angrepet. Taliban hadde gitt al-Qaida et fristed, der de kunne bo, planlegge og trene på terror.

USA erklærte al-Qaida krig. Det meste av verden stilte seg bak president Bush, da han ba om hjelp. Da Taliban ikke ville utlevere Osama bin Laden og ikke arrestere al-Qaida, hadde USA folkeretten på sin side da de angrep Afghanistan. Nato, også Norge, stilte seg bak, da USAs angrep senhøstes 2001.

USA utstyrte Talibans motstandere, Nordalliansen, med våpen, bensin og penger. De nedkjempet Taliban raskere enn de fleste trodde var mulig. Amerikanerne kalte sin krig operasjon Enduring Freedom. Norske spesialstyrker og F-16-fly deltok i to perioder under amerikansk kommando. De ble høyt verdsatt og dekorert for innsatsen.

Etter at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet overtok regjeringsmakten høsten 2005, har Norge ikke deltatt i amerikanernes krig. Men Norge er med i International security assistance force (Isaf), satt sammen av soldater fra 40 land. Styrken ledes av Nato, selv om det er med mange land som ikke er medlem. Isaf-soldatene er i Afghanistan for å støtte det hardt pressede afghanske folkestyret, på oppdrag fra FN.

Isaf-oppdraget er politisk og militært krevende, ikke bare for Norge. Afghanistan har ingen tradisjon for verken humanisme, sentralstyre eller demokrati. Storbritannia og Sovjetunionen, som forsøkte å styre landet med makt, måtte gi opp.

Det er en viktig forskjell. Storbritannia og Sovjetunionen var i Afghanistan som kolonimakt og militær okkupant. Isaf er der for å støtte et famlende og vaklende afghansk folkestyre. To norske regjeringer har lovet å hjelpe til å skape fred, sikkerhet og utvikling i Afghanistan. Militært, humanitært og økonomisk stiller Norge opp mer enn noen andre, folketallet tatt i betraktning.

USA fikk global sympati etter terrorangrepet 11 september 2001. Men det ble raskt klart at USAs president George Bush ikke har samme dømmekraft som sin far. Hans uærlighet og bruddene på menneskerettighetene førte til at all støtte forsvant, både i og utenfor USA.

Norske soldater hadde mange farlige oppdrag under den kalde krigen. Både i folket og på Stortinget var det bred støtte for Norges militære strategi. Det oppdraget Norge har tatt på seg i Afghanistan, krever kunnskaper og forankring i folket, som bare en bred og langvarig diskusjon kan skape. Underlig nok har vi til nå ikke fått noen slik diskusjon om Afghanistan, selv om både SV og Forsvaret har tatt gode initiativ.

Sammen med Christian Michelsens institutt og regjeringspartiene i Hordaland, har BA drøftet Norges utfordringer i Afghanistan. Vi vil følge opp, med sikte på å bidra til en høyst nødvendig diskusjon og en økt kunnskap blant våre lesere om dette fjerne fjellandet midt i Asia.