Viser arkivet for stikkord isaf

Amid Karzai declared winner in presidential election

Declaration today, by the Afghan Election commission, according to Washington Post.

EU's new policy in Afghanistan

You will find the fact sheet on the new policy here.

Obama will not propose cuts in the number of US troops in Afghanistan

President Barack Obama stated today, that he does not intend to reduce the number of US troops in Afghanistan, in a meeting with the Congress leaders.

US-general McChrystal's assessment of the war in Afghanistan

The ISAF’s commanders initial assessment of the situation in Afghanistan is to be found here. The report was first published by Washington Post.

Isaf øker militær slagkraft rundt Kandahar, Afghanistan

Isaf trappet i går opp sin militære slagkraft i området rundt Kandahar i Afghanistan.

Du finner ytterligere informasjon her.

Norges utfordringer i Afghanistan

Det er behov for en mer omfattende diskusjon om Norges engasjement i Afghanistan.

Bare uker etter al-Qaidas angrep på USA, var amerikanske soldater på plass i Afghanistan, på jakt etter de som sto bak angrepet. Taliban hadde gitt al-Qaida et fristed, der de kunne bo, planlegge og trene på terror.

USA erklærte al-Qaida krig. Det meste av verden stilte seg bak president Bush, da han ba om hjelp. Da Taliban ikke ville utlevere Osama bin Laden og ikke arrestere al-Qaida, hadde USA folkeretten på sin side da de angrep Afghanistan. Nato, også Norge, stilte seg bak, da USAs angrep senhøstes 2001.

USA utstyrte Talibans motstandere, Nordalliansen, med våpen, bensin og penger. De nedkjempet Taliban raskere enn de fleste trodde var mulig. Amerikanerne kalte sin krig operasjon Enduring Freedom. Norske spesialstyrker og F-16-fly deltok i to perioder under amerikansk kommando. De ble høyt verdsatt og dekorert for innsatsen.

Etter at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet overtok regjeringsmakten høsten 2005, har Norge ikke deltatt i amerikanernes krig. Men Norge er med i International security assistance force (Isaf), satt sammen av soldater fra 40 land. Styrken ledes av Nato, selv om det er med mange land som ikke er medlem. Isaf-soldatene er i Afghanistan for å støtte det hardt pressede afghanske folkestyret, på oppdrag fra FN.

Isaf-oppdraget er politisk og militært krevende, ikke bare for Norge. Afghanistan har ingen tradisjon for verken humanisme, sentralstyre eller demokrati. Storbritannia og Sovjetunionen, som forsøkte å styre landet med makt, måtte gi opp.

Det er en viktig forskjell. Storbritannia og Sovjetunionen var i Afghanistan som kolonimakt og militær okkupant. Isaf er der for å støtte et famlende og vaklende afghansk folkestyre. To norske regjeringer har lovet å hjelpe til å skape fred, sikkerhet og utvikling i Afghanistan. Militært, humanitært og økonomisk stiller Norge opp mer enn noen andre, folketallet tatt i betraktning.

USA fikk global sympati etter terrorangrepet 11 september 2001. Men det ble raskt klart at USAs president George Bush ikke har samme dømmekraft som sin far. Hans uærlighet og bruddene på menneskerettighetene førte til at all støtte forsvant, både i og utenfor USA.

Norske soldater hadde mange farlige oppdrag under den kalde krigen. Både i folket og på Stortinget var det bred støtte for Norges militære strategi. Det oppdraget Norge har tatt på seg i Afghanistan, krever kunnskaper og forankring i folket, som bare en bred og langvarig diskusjon kan skape. Underlig nok har vi til nå ikke fått noen slik diskusjon om Afghanistan, selv om både SV og Forsvaret har tatt gode initiativ.

Sammen med Christian Michelsens institutt og regjeringspartiene i Hordaland, har BA drøftet Norges utfordringer i Afghanistan. Vi vil følge opp, med sikte på å bidra til en høyst nødvendig diskusjon og en økt kunnskap blant våre lesere om dette fjerne fjellandet midt i Asia.