Viser arkivet for stikkord bergen

Var folkemøtet i Bergen i dag starten for ungdom

Det starta med svart kvit propaganda for Israel. Alle media sine folk målbevisst holt på å lyge om Israel. Ein stakkarsleg framferd, frå Apeltun Sæle som forkynte korleis dei stakkar Israelittane lei, og var så lei seg for dei drepne. Alle forfalska fakta, inklusiv alle EU sine utanriksministeria. Ein så usakleg framstilling av alt, i alle talar arar sin munn, att det framstod heilt usakleg. Kunn ei kvinne tala og forfekta i hennar auge, det som frå hennar side Israel sitt problem. Grunnen til krigen var, att FN hadde kunn gitt Israel bitte lite, i stede for det dei hadde rett på. Gamle fabla frå det testamentet, skulle etter det eg oppfatte, gå framfor FN og folkeretten.

Oslo avtale og alle andre tankar om fred, var fånyttes tanke frå alle talarar sin side. Ikkje eit einaste konstruktiv ord eller tanke frå talarstol. Då appellane starta var der femten Israelske flagg og ein titals faklar. Stiv kuling fikk det til å blafre kraftig i flagga, og gnistrar frå faklar var det noko av. Nokre mindre flagg, kom til under vegs under appellane. Ei ung kvinne, kom trillande fram med ein sykkel, og eit palestinsk flagg. Ei anna gikk roleg rundt og sa att: Palestina vennane kom til å ha ein appell, etter at dei andre var ferdig. Litt diskusjon med henne, om grenser og politikk. Alt i rolege sømelege formar. Nokre til, kom sigande fram på plassen.

Proppagande har eg alt beskrivi, det var kunn til å le av. Omsider var det offisielle gnålet over, og da starta det litt palisander propaganda frå ungdommen. Gamlefolket begynte å forlate Festplassen, ungdomane frå utsida og innsida av sperring, starta å snakke saman.Sakleg og greit, blei det ein god miks. Kjekt å stå der i flokken. Folk i frå barnevern, politi og andre eg snakka, me var fornøgd. Måtte det bli bevart i dei unge sinn, ein god dialog. Ikkje det propaganda vås, som var i frå appellantane. Følte meg vell, da eg gjekk for å ta bussen heim. Lykke til ungdomar, med ein vidare god dialog.
Godt politiarbeid, god ungdom og elendig usaklig appell i få alle uten om ei som sa ting indirekte: Israel har rett til større land. Ikkje de att eg er einig med ho. La oss få komme i gang, med å bygge Palestinarane sine heima. Eit flagg å samle seg bak.

Israel har atter ein gang rekna med, å tene stort på givarland sin bistand. Meir enn seksti prosent er endt opp i Israel. Denne gangen må FN inn å styre det totalt. Om nødvendig med militærmakt plassert i Gaza og sjøstridskrefter på utsida. Israel må fatte att det ikkje går an å bombe folk ihel, smadre all infrastruktur for så å tene enorme pengebeløp på det. La FN bli myndig og umyndiggjer Israel.

BOIKOTT VEOLIA SOM FREMTIDIG BYBANEOPERATØR I BERGEN

Bybanen støtter Israels apartheidregime

1. april 2009 skal Skyss v/ Hordaland Fylkeskommune kåre vinneren av hvem som skal drifte bybanen i Bergen. Av fem nåværende søkere, er en av dem Veolia Transport Norge (tidligere Connex). Veolia er kjent internasjonalt for å vinne anbudsrunder for kollektivtrafikk ved å dumpe lønns- og arbeidsforhold, og har et dårlig internasjonalt rykte mht anklager om korrupsjon, bestikkelser og fagforeningsknusing (kilde: Palestinakomiteen).

I Norge, har Veolia i praksis monopol på kollektivtrafikken i Rogaland, hvor de har gått med 75 millioner kr i underskudd de siste 4 årene, og tidligere medarbeidere har anmeldt dem for sosial dumping, juksing med lønn og brudd på HMS. I januar i år fikk Veolia gjennomgå av fylkesordfører Tom Tvedt (AP) i Rogaland, som uttalte at: “- Dersom det hadde vore råd, så hadde eg anbefalt å skifta ut heile Veolia med ein annan leverandør”.

Allermest kjent, er allikevel Veolia, for sin delaktighet i brudd på internasjonal lov i Øst-Jerusalem, hvor de har vunnet en 500 mill $ kontrakt for å drifte Jerusalem Light Rail. Denne bybanen er ulovlig konstruert på palestinsk territorium i Øst-Jerusalem, og vil ikke komme palestinere til gode, da dens hovedmål er å knytte ulovlige, Israelske bosettinger sammen med sentrumskjernen og andre bosettinger. I følge folkeretten er det ulovlig å flytte egne innbyggere inn på okkupert område og endre grensedragninger, men det er nettopp det denne bybanen vl gjøre.

Palestinerne trenger ikke denne bybanen, ettersom den kjører mellom strengt bevoktede bosettinger (ulovlige områder for palestinere å ferdes i) til Gamlebyen og Vest-Jerusalem, uten særlig mange stoppesteder i det palestinske området. Derimot, fungerer bybanelinjen, som er lagt til hovedfartsåren mellom Jerusalem og Ramallah, som en hindring for trafikken mellom disse, fordi denne veien nå er redusert til å være en smal enfeltsvei. Ved å legge linjen her, unngår Israelske myndigheter negativ oppmerksomhet, fordi de bruker landområder de allerede ulovlig har annektert. Fra palestinsk side er det stor motstand mot denne bybanen, og både palestinske sjølstyremyndigheter, parti og organisasjoner, samt israelske menneskerettighetsorganisasjoner har krevd at byggingen blir stoppet.

I disse dager er det en internasjonal boikottkampanje mot Veolia på grunn av deres engasjement i Jerusalem Light Rail. Solidaritetsgruper verden over har tatt opp saken og protestert. I Irland fikk en lokal gren av Veolia kontrakt på å lære opp israelske ingenører og T-baneførere på Dublin LUAS Light Railway, fordi denne linjen ligner den som blir bygget i Jerusalem. Opplæringen skulle ha hatt sin oppstart i september 06. På grunn av et vedvarende press fra den irske solidaritetsbevegelsen og den irske fagbevegelsen, ble Veolia tvunget til å trekke tilbake kontrakten. I Nederland annonserte ASN Bank i Haag i november 06, at banken ville avslutte sitt forhold til Veolia Transport, og trekke tilbake alle sine investeringer i selskapet inntil Veolia respekterte FN-resolusjonene om den israelske okkupasjonen. Banke begrunnet avgjørelsen med sine etiske prinsipper, som inkluderer respekt for menneskerettighetene.

Jeg oppfordrer alle kollektivpassasjerer i Bergen og Hordaland om å sende overstående tekst til Fylkeskommunen i Hordaland, v/ Skyss og protestere mot å bli delaktig i Israels brudd på menneskerettighetene hver gang man benytter seg av bybanen i fremtiden.