Viser arkivet for stikkord apartheid

BOIKOTT VEOLIA SOM FREMTIDIG BYBANEOPERATØR I BERGEN

Bybanen støtter Israels apartheidregime

1. april 2009 skal Skyss v/ Hordaland Fylkeskommune kåre vinneren av hvem som skal drifte bybanen i Bergen. Av fem nåværende søkere, er en av dem Veolia Transport Norge (tidligere Connex). Veolia er kjent internasjonalt for å vinne anbudsrunder for kollektivtrafikk ved å dumpe lønns- og arbeidsforhold, og har et dårlig internasjonalt rykte mht anklager om korrupsjon, bestikkelser og fagforeningsknusing (kilde: Palestinakomiteen).

I Norge, har Veolia i praksis monopol på kollektivtrafikken i Rogaland, hvor de har gått med 75 millioner kr i underskudd de siste 4 årene, og tidligere medarbeidere har anmeldt dem for sosial dumping, juksing med lønn og brudd på HMS. I januar i år fikk Veolia gjennomgå av fylkesordfører Tom Tvedt (AP) i Rogaland, som uttalte at: “- Dersom det hadde vore råd, så hadde eg anbefalt å skifta ut heile Veolia med ein annan leverandør”.

Allermest kjent, er allikevel Veolia, for sin delaktighet i brudd på internasjonal lov i Øst-Jerusalem, hvor de har vunnet en 500 mill $ kontrakt for å drifte Jerusalem Light Rail. Denne bybanen er ulovlig konstruert på palestinsk territorium i Øst-Jerusalem, og vil ikke komme palestinere til gode, da dens hovedmål er å knytte ulovlige, Israelske bosettinger sammen med sentrumskjernen og andre bosettinger. I følge folkeretten er det ulovlig å flytte egne innbyggere inn på okkupert område og endre grensedragninger, men det er nettopp det denne bybanen vl gjøre.

Palestinerne trenger ikke denne bybanen, ettersom den kjører mellom strengt bevoktede bosettinger (ulovlige områder for palestinere å ferdes i) til Gamlebyen og Vest-Jerusalem, uten særlig mange stoppesteder i det palestinske området. Derimot, fungerer bybanelinjen, som er lagt til hovedfartsåren mellom Jerusalem og Ramallah, som en hindring for trafikken mellom disse, fordi denne veien nå er redusert til å være en smal enfeltsvei. Ved å legge linjen her, unngår Israelske myndigheter negativ oppmerksomhet, fordi de bruker landområder de allerede ulovlig har annektert. Fra palestinsk side er det stor motstand mot denne bybanen, og både palestinske sjølstyremyndigheter, parti og organisasjoner, samt israelske menneskerettighetsorganisasjoner har krevd at byggingen blir stoppet.

I disse dager er det en internasjonal boikottkampanje mot Veolia på grunn av deres engasjement i Jerusalem Light Rail. Solidaritetsgruper verden over har tatt opp saken og protestert. I Irland fikk en lokal gren av Veolia kontrakt på å lære opp israelske ingenører og T-baneførere på Dublin LUAS Light Railway, fordi denne linjen ligner den som blir bygget i Jerusalem. Opplæringen skulle ha hatt sin oppstart i september 06. På grunn av et vedvarende press fra den irske solidaritetsbevegelsen og den irske fagbevegelsen, ble Veolia tvunget til å trekke tilbake kontrakten. I Nederland annonserte ASN Bank i Haag i november 06, at banken ville avslutte sitt forhold til Veolia Transport, og trekke tilbake alle sine investeringer i selskapet inntil Veolia respekterte FN-resolusjonene om den israelske okkupasjonen. Banke begrunnet avgjørelsen med sine etiske prinsipper, som inkluderer respekt for menneskerettighetene.

Jeg oppfordrer alle kollektivpassasjerer i Bergen og Hordaland om å sende overstående tekst til Fylkeskommunen i Hordaland, v/ Skyss og protestere mot å bli delaktig i Israels brudd på menneskerettighetene hver gang man benytter seg av bybanen i fremtiden.

PRESIDENTEN FOR FNs HOVEDFORSAMLING ANKLAGER ISRAEL FOR APARTHEID

25.11.2008

UNGA head accuses Israel of apartheid
| The Jerusalem Post | November 25, 2008

UN General Assembly President Miguel d’Escoto Brockmann accused Israel of apartheid and called for “a campaign of boycott, divestment and sanctions” against it.

During Monday’s UN Day of Solidarity with the Palestinian People, Brockmann, of Nicaragua, also claimed “our Palestinian brothers and sisters are being crucified” by Israel.

Brockmann made the apartheid allegation twice on Monday, once in the morning at the annual meeting of the UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, and again in the General Assembly in the afternoon.

“I spoke this morning about apartheid and how Israeli policies in the Occupied Palestinian Territories appear so similar to the apartheid of an earlier era, a continent away. I believe it is very important that we in the United Nations use this term,” he said. "We must not be afraid to call something what it is. It is the United Nations, after all, that passed the International Convention against the Crime of Apartheid, making clear to all the world that such practices of official discrimination must be outlawed wherever they occur.

“More than twenty years ago we in the United Nations took the lead from civil society when we agreed that sanctions were required to provide a non-violent means of pressuring South Africa…Today, perhaps we in the United Nations should consider following the lead of a new generation of civil society, who are calling for a similar non-violent campaign of boycott, divestment and sanctions to pressure Israel…”

Anne Bayefsky, Editor of EYEontheUN blasted Brockmann’s remarks.

“Brockmann’s assault is a gross abuse of the position of Assembly President,” she said. “He knows full well that his outrageous personal views will be translated into six languages and Webcast around the world.”

“Brockmann’s call,” continued Bayefsky, “was in effect, a call for the political destruction of Israel by means of the same strategy adopted against apartheid South Africa.”

The UN flew only two flags during Monday’s event, that of “Palestine” and that of the United Nations.
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1226404827209&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

Posted on Nov 25, 08 | 1:41 pm

Fastlåste fronter i Midtøsten

USAs tidligere president, nobelprisvinneren Jimmy Carter, forsøker å skape dialog mellom Israel og nabolandene, men motarbeides av USAs ledelse.
Tidligere USA-president, nobelprisvinner Jimmy Carter (83) er i Midtøsten for å forsøke å skape dialog mellom bitre fiender. I motsetning til nåværende USA-president, snakker Carter med alle som vil snakke med ham. I helgen var han i Syrias hovedstad Damaskus og møtte Hamas-leder Khaled Meshaal. Han orienterte om samtalene med Meshaal på en pressekonferanse i Jerusalem mandag.
Jimmy Carter forsøkte å få Hamas til å stanse skytingen med Qassam-raketter inn i Israel i en måned. Carter argumenterte med at det ville gi Hamas mulighet for anerkjennelse og dialog. Han var skuffet over at han ikke fikk noe løfte om det fra Hamas. Men Hamas trodde kanskje at det ikke ville føre til noen gjenytelse fra Israel, trolig en riktig vurdering.
Hamas sa til Jimmy Carter at de tilbyr Israel en «hudna», en våpenhvile i ti år, dersom Israel trekker seg ut av de områdene de okkuperte i seksdagerskrigen i 1967: Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem. En slik avtale har Israel til nå ikke vært villig til å inngå. Etter 1995 har ingen israelsk regjering hatt folkets mandat, eller mulighet til å få det, til å inngå en avtale med palestinerne, selv om de hadde ønsket. Og det har ingen israelsk regjering ønsket, etter 1995.
Mistenksomheten, bitterheten og avstanden mellom partene har vokst seg stor i Midtøsten gjennom mer enn hundre års konflikt. Derfor er det grunn til å rose Jimmy Carters forsøk på å skape dialog. Han har sannelig ikke fått hjelp hjemmefra. USAs utenriksminister Condoleezza Rice kritiserte at han i det hele tatt møtte Hamas. Condoleezza Rice krever at Hamas først må ta avstand fra all politisk voldsbruk. USA kunne vurdere å gi et slik løfte selv, før de krever det av andre.
Jimmy Carter har blitt så nedlatende tatt imot av den israelske regjeringen at jødene bør skjemmes dypt og inderlig. Carter har æren for at det ble en fredsavtale mellom Israel og Egypt i 1979, det største og sterkeste arabiske nabolandet. Det var Israels første fredsavtale med et naboland, etter mange kriger. Carter mener Egypt har respektert avtalen, men at Israel ikke har gjort det. I boken «Fred, ikke apartheid», omtaler han Israel som en apartheidstat. Det kan de stridbare israelske lederne ikke tåle, og de har straffet Carter med å gi ham en æreløs, usømmelig mottakelse.
Det er likevel forståelig at Hamas, Fatah og den israelske regjeringen ikke vil formidle noen innrømmelse, verken gjennom en tidligere amerikansk president eller andre åpne kanaler. Både på palestinsk og israelsk side er det risikofylt å ta initiativ til tillitsbyggende og konfliktdempende tiltak. Den forrige israelske lederen som forsøkte, Yitzhak Rabin, ble skutt av en jødisk ekstremist i 1995.
Drapet på Rabin slukket håpet om fred og forsoning i Midtøsten i 1995. Jimmy Carter bør hedres fordi han forsøker å tenne et nytt håp i 2008.