Middle East policy

Followed by 59 members.

Discussion forum for Middle East news and Norwegian Middle East policy. Comments in English or Norwegian are welcome. More about this site

Origo Middle East policy is a site on Origo. Read more

Når nye sannheter kolliderer med gamle

Når nye sannheter frontkolliderer med gamle, må du ha et åpent sinn. Tror du at alle har det? Da tar du feil. Mange blir rasende, når vi skriver noe som er i strid med det de trodde på.

Rett etter at jeg ble BA-redaktør, skrev Anne Gjerde, som nå er i BT, om at det ble reist kritiske spørsmål om bruken av amalgam i tannfyllinger. Noen mente det kunne føre til plager, og at de som hadde slike fyllinger, burde vurdere å skifte dem ut. Amalgam har vært brukt i tennene i 150 år, og brukes fortsatt. Det er ikke ført sannhetsbevis for at det amalgam er helseskadelig, så vidt jeg vet. Men de kritiske spørsmålene har ført til at det er utviklet nye materialer.

Den dagen Annes artikkelen sto på trykk, fikk jeg en rasende telefon fra en tannlege, som ikke kunne godta at BA stilte spørsmål ved bruken av amalgam. Han sa opp sitt abonnement på BA på flekken, fordi vi var så freidige å formidle en nyhet han ikke likte.

Nikolai Kopernikus fant på 1500-tallet ut at jorden var rund og sirklet rundt solen. Da Galilei Galileo gjentok teorien hundre år senere, ble han dømt til husarrest på livstid. Hans oppfatning var i strid med den katolske kirkens oppfatning av hva som var den rette tro. I enkelte religiøse kretser er visst Charles Darwins teori om artenes opprinnelse, fortsatt omstridt.

Noen av reaksjonene på nyhetene fra Gaza minner om det raseriet Galilei Galileo og Charles Darwin møtte. Siv Jensen og noen av Israels venner kan ikke få seg til å tro at den israelske regjeringen dreper uskyldige palestinere. De lukker sitt sinn for ny kunnskap, ved å bortforklare det med at mediene har blitt lurt av arabisk propaganda, at mediene er kontrollert eller ført bak lyset av venstreorienterte, og derfor ikke driver med nyhetformidling, men med propaganda.

Alle har vi hodet fullt av gamle sannheter. Vi som jobber med å formidle nyheter til deg, har lært oss å ha et åpent sinn for at noen av de hendelsene vi rapporterer om, faktisk krever at vi endrer vårt syn på noe vi tidligere trodde var riktig. Men noen lukker sinnet og stenger ny kunnskap ute. De blir rasende når nye sannheter banker på døren.

Haakon Lie (103) var i mange år Israels beste venn. Når gjester fra det israelske arbeiderpartiet kom på besøk til Norge, var han en inspirert oversetter. Det gjorde de hyppig. I Norge ble Israel oppfattet som et sosialdemokratisk ideal til 1973, da en uskyldig kelner på Lillehammer ble drept av en israelsk mordkommando.

Nå vet vi at glansbildet av Israel var falskt. Den staten som ble opprettet for å gi jødene et hjemland i Palestina, etter tiår med terror i Europa, ble grunnlagt på grov urett mot de palestinerne som bodde der fra før.

Haakon Lie har for lengst sett at de nye sannhetene gjør det nødvendig å skrote de gamle. Selv Dagfinn Høybråten har forstått at glansbildet av Israel ikke stemmer. Også Siv Jensen må nå snart innse at nyhetene fra Gaza gjør det nødvendig å revurdere partiets syn på Midtøsten. Fremskrittspartiet støttet som kjent lenge apartheid-regimet i Sør-Afrika, den gang det hette Anders Langes parti til bekjempelse av skatter og offentlige utgifter. Det stilnet med støtten til apartheid, etter hvert som kunnskapen om regimets overgrep og terror mot befolkningen ble allmenn kunnskap blant norske velgere. Det hjelper kanskje også på Fremskrittspartiets revurdering av sitt syn på Midtøsten, at det ikke lenger er stemmer å hente på solidaritet med krigerstaten Israel.

Shown 102 times. Followed by 1 person.

Comments

Godt innlegg. Sannheten kommer som oftest ut i etterkant av en hendelse, og når det man har sett på som en verdig sak man har kunnet sette sin lit til blir slått ned på som en løgn eller urettferdighet ,vil mange sinn bli satt i kok. La oss håpe at det som kan se ut som en generasjonskløft i synet på verdenspolitikken kan løses med demokratiske virkemidler, i stedet for rasende personangrep og voldsutgytelser.

Godt skrive.
Det vesle folk vel å lese i vår tid, understøttar nok diverre mykje oppfattingane som dei allereie har. Ein les seg opp på eigne argument i staden for å vurdera andre sine synspunkt.
Mange gode meiningar og argument druknar i mengder av fordomar og fåkunne.
Ikkje lett for ungdommar å sila ut det essensielle i tema som vaksne i deira miljø allereie har ei soleklar meining om.
Einstein hadde vel nokre ord om common sense..- : ( jfr. folk flest..)
• “Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.”
Stå på – og hugs: Å ha eit ope sinn er slett ikkje det same som å vera lobotomert ;-).

Ad